FÖRSKOLAN SAGAN

På Sagan utgår vi från att barnet är kompetent och nyfiket och att vår utbildning lägger grunden för ett livslångt lärande. Vi lägger stor vikt i att alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet och alla barn har rätt att säga sitt. 

Våran vision är:

“Lekfullt lärande i kreativ och inspirerande miljö med lärorum mitt i naturen, hälsosam mat som lagas på plats, delaktiga barn och engagerade föräldrar.” 

Förskolan Sagan är ett föräldrakooperativ. Det innebär att det är föräldrarna/vårdnadshavarna som tillsammans tar hand om och driver den förening som äger förskolan. Tillsammans arbetar föräldrar/vårdnadshavare, förskolechefen och pedagogerna för att utforma en bra och trygg förskola som främjar barnens utveckling.  

Utomhusmiljön är unik för Sagan och utomhuspedagogiken är en viktig del i vår vardag. På gården får barnen möjlighet att upptäcka och utvecklas genom både fri lek och pedagogiskt ledda aktiviteter.  

De tre bästa sakerna med Sagan, enligt föräldrarna, är den stora och fina utemiljön, att förskolan har en familjär anda och att engagemanget är stort. 


HÄR ÄR VÅRA TRE AVDELNINGAR:

Här går våra yngsta barn. På Humlan lägger vi stort fokus på att barnen ska få lära känna varandra och förskolans miljö.

Biet är våran mellersta grupp.

Här går våra älsta barn.

KONTAKT

Kontakta oss gärna:

Föräldrakooperativet Sagan
Verdandivägen 2
137 70 Dalarö

08 501 516 84

info@sagan.nu