FÖRSKOLAN SAGAN

På Sagan utgår vi från att barnet är kompetent och nyfiket och att vår utbildning lägger grunden för ett livslångt lärande. Vi lägger stor vikt i att alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet och alla barn har rätt att säga sitt.

Våran vision är: “Lekfullt lärande i kreativ och inspirerande miljö med lärorum mitt i naturen, hälsosam mat som lagas på plats, delaktiga barn och engagerade föräldrar.”

Förskolan Sagan är ett föräldrakooperativ. Det innebär att det är föräldrarna/vårdnadshavarna som tillsammans tar hand om och driver den förening som äger förskolan. Tillsammans arbetar föräldrar/vårdnadshavare, förskolechefen och pedagogerna för att utforma en bra och trygg förskola som främjar barnens utveckling.

Utomhusmiljön är unik för Sagan och utomhuspedagogiken är en viktig del i vår vardag. På gården får barnen möjlighet att upptäcka och utvecklas genom både fri lek och pedagogiskt ledda aktiviteter.

De tre bästa sakerna med Sagan, enligt föräldrarna, är den stora och fina utemiljön, att förskolan har en familjär anda och att engagemanget är stor.HÄR ÄR VÅRA TRE AVDELNINGAR:

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

Här går våra minsta barn. På Humlan lägger vi stort fokus på att barnen ska få lära känna varandra och förskolans miljö.

På Biet lägger vi stort fokus på att........

LITE MER TEXT TO COME

Här går våra stösta barn. Förutom att förbereda barnen på Getingen inför skolstarten lägger vi stor vikt på att .... LITE MER TEXT TO COME

MER INFORMATION

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll. Använd det här utrymmet för att konvertera sidans besökare till kunder med ett erbjudande

STÄLL DITT BARN I KÖ:

Gör såhär:
  1. Klicka här för att komma till Haninge kommuns ansäkningsformulär till förskolan Sagan.

  2. Klicka på ”Lägg till” brevid Sagan och klicka på ”Påbörja ansökan”.

  3. sdfkjs efkjhe

  4. qefij woeifj 

KONTAKT

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

Verdandivägen xx, xxx xx Dalarö 

070 123 45 67 

din.epost@exempel.com

Måndag-Fredag: 7:30-17:30